Chinese

Research

Award Denomination Awardee Awarded Item Title Award Grade Awarded Time
Da Yu Water Conservancy Science and Technology Award Cheng Xialei,Han Yan,Xie Huayue,Zhu Mingjuan,Guo Hanggan,Wu Weiguo,Jiang Xingfen,Zhang Guansong,Rao Dayi Digital Leakage Protection Technology 2nd Prize 2010
Science and Technology Award of China Shipbuilding Industry Group Corporation Jin Xiaofeng£Ø7£© Study on the Electroacoustic Parameter Calibration of Optical Fiber Hydrophone 2nd Prize 2011
SARFT Award for Science and Technology Innovation of Year 2011 He Peizhong,Zhao Zhifeng,Zhang Wei,Shan Bingyun,Mei Mei,Wu Jian,Liu Qiang,Wang Jianfeng Key Technology Research and Application of Broadband Acceleration System of Cable Network 1st Prize 2012
Zhejiang Science and Technology Award Chen Jiming,Shi Zhiguo,Wang Lei,Cao Xianghui,Sun Youxian,He Shibo,Dai Huaping Research on System Control and Resource Optimization of Intelligent Network 2nd Prize 2012
Beijing Science and Technology Award Li Yubo(5),Yang Jianyi(9) Systematic Theory, Methods and several Findings of Polarization Remote Sensing 1st Prize 2012
National Defence Science and Technology Progress Award Liu Jilin(3) Understanding of Complex Environment and Autonomous Navigation Technology of Intelligent Robots 2nd Prize 2012
Zhejiang Science and Technology Award Yang Yong,Chen Huifang,Cai Guoyan,Chen Guofa,Chen Hong,Wang Mengru,Chen Xiaodong,Zhou Jianhai,Chen Shiliang The Research and Application of Broadcast Level Audio-frequency Multi-access Wireless Network Parallel Transmission 3rd Prize 2012
Science and Technology Innovation Award of SARFT Yang Yong,Chen Huifang,Cai Guoyan,Zhou Jianhai,Chen Hong,Wang Mengru,Chen Xiaodong,Chen Shiliang,Yuan Kedong,Fang Liping,Jiang Wei,Xie Lei The Research and Application of Broadcast Level Audio-frequency Multi-access Wireless Network Parallel Transmission 1st Prize 2012
Zhejiang Natural Science Award Li Jiusheng,Wen Qiye,Yang Dongxiao,He Jinlong,Zhang Le Study on the Control of Terahertz Wave over New Artificial Electromagnetic Coal 2nd Prize 2015
First Prev Next Last Current : 1/1 Pages